FARAON. POETYKA FILMU
pod redakcją naukową Seweryna Kuśmierczyka

Podziękowania

SEWERYN KUŚMIERCZYK
Faraon. Zapomniane arcydzieło

Metodologia. Analiza antropologiczno-morfologiczna dzieła filmowego

 • Wspólny horyzont badawczy
 • Zasada syzygiów
 • Kategoria formy i aspekty warsztatowe w analizie filmu
 • Materiały archiwalne i rozmowy z twórcami
 • Filmoznawczy opis gęsty

Obraz filmowy i świat, który nie przeminął
Monografia Faraona jako „dzieło otwarte”

więcej >>>

PAWEŁ STROIŃSKI
Faraon. Od powieści do scenopisu

Powieść Bolesława Prusa i jej filmowa adaptacja – różnice ideowe
Pierwsza próba przeniesienia Farona na ekran

 • Nowela Tadeusza Borowskiego
 • Nowela Zbigniewa Mitznera
 • Nowela Anatola Potemkowskiego
 • Scenariusz „kolektywu twórczego”

Materiały literackie adaptacji Jerzego Kawalerowicza

 • Koncepcja i streszczenie przyszłego filmu
 • Dwie wersje scenariusza i scenopis. Analiza porównawcza
 • Zastosowane zabiegi adaptacyjne
 • Komisja Ocen Scenariuszy

więcej >>>

MICHAŁ MRÓZ
Kształtowanie warstwy plastycznej obrazu filmowego. Scenografia i rekwizyty w filmie Faraon

Prace dokumentacyjne, tworzenie koncepcji artystycznej filmu
Ekspedycja kinematograficzna na pustyni Kyzył-kum
Sanktuarium Ptaha oraz pałac faraona
Nil
Świątynia Hathor i wyprawa filmowców do Egiptu
Labirynt
Przestrzeń publiczna i prywatna Ramzesa
Przestrzeń kobieca i obraz kobiety
Cudzoziemcy i ich przestrzeń
Dotknięcie istoty starożytnej cywilizacji

więcej >>>

AGNIESZKA KORYCKA
Architekt dwóch światów. Reżyseria, sztuka aktorska, czas i przestrzeń w filmie Faraon

Założenia metodologiczne
Sztuka aktorska w Faraonie

 • Kryteria doboru aktorów
 • Praca reżysera z aktorem
 • Symboliczna moc gestów
 • Kostium nagości

Autorskie kształtowanie czasu i przestrzeni

 • Przestrzeń jako zaproszenie do świata wewnętrznego postaci
 • Przestrzeń „niewidoczna”
 • Przestrzeń reliefów i problem czasu

Bohater synoptyczny
Architekt dwóch światów

więcej >>>

SEWERYN KUŚMIERCZYK
Między światłem nieba a szarością piasku. Sztuka operatorska w Faraonie

Założenia metodologiczne analizy sztuki operatorskiej
Starożytny Egipt: rzeczywistość, która istnieje

 • Światło w Faraonie
 • Światło archetypowe
 • Dlaczego piasek musiał być szary?
 • Światło Ramzesa
 • Scena zaćmienia słońca
 • Światło we wnętrzach

Kolorystyka Faraona
Aspekty techniczne pracy operatorów
Faraon jako forma spoista

 • Główna oś kompozycyjna filmu
 • Kompozycja centralna, symetria i perspektywa pasowa
 • Obecność kamery subiektywnej.

Rytmy Witolda Sobocińskiego

 • Realizacja operatorska sceny biegu Eunany
 • Struktura obrazowania w scenie uczty
 • Proksemika kamery subiektywnej w scenie bitwy

Faraon jako rękodzieło
więcej >>>

AGNIESZKA KORYCKA
Montaż intelektualno-emocjonalny Jerzego Kawalerowicza w Faraonie

Założenia metodologiczne analizy i interpretacji montażu
Dialog z widzem
Reżyserski „montaż emocji”
Montaż wewnątrzujęciowy
Montaż cięty
Montaż równoległy
Montaż obrazu i dźwięku
Wewnętrzny puls pod powierzchnią hieroglifów

więcej >>>

JACEK PAJAK
Sonorystyka filmu Faraon

Realizacja dźwięku w WFF
Charakterystyka brzmienia filmu
Założenia metodologiczne analizy sonorystycznej Faraona
Scena otwierająca
Scena w domu Sary
Na Nilu
W świątyni Astoreth
Scena zaćmienia słońca
Subiektywizowanie narracji audytywnej
Scena po bitwie
Dźwięk w labiryncie
Pod piramidami
Rydwany
Muzyka w przestrzeni filmu
Gwary i dźwięki drzwi
Rola dźwięku w audiowizualnej jedności Faraona

więcej >>>

EWA CZACHOROWSKA-ZYGOR
Muzyka w Faraonie. Adam Walaciński komponuje dla Jerzego Kawalerowicza

Współpraca Adama Walacińskiego z Jerzym Kawalerowiczem
Muzyka Adama Walacińskiego i warstwa dźwiękowa filmu
Założenia metodologiczne. Wybrane koncepcje systematyzacji muzyki w filmie
Muzyka i jej funkcje w Faraonie
Usłyszeć Faraona

więcej >>>

ROBERT BIRKHOLC
Recepcja filmu Faraon Jerzego Kawalerowicza w Polsce

Sławiąc ludzi spod Buchary – relacje prasowe o realizacji Faraona
Sąd nad Faraonem. Kolaudacja filmu
(Anty)supergigant? Faraon jako widowisko historyczne
Dramat władzy, dramat władcy? O czym opowiada Faraon Jerzego Kawalerowicza
Filmowa piramida. Poetyka, styl i kompozycja Faraona

więcej >>>

BEATA PIEŃKOWSKA-WYŻYŃSKA
Zagraniczna recepcja Faraona Jerzego Kawalerowicza

Festiwal Filmowy w Cannes
Dystrybucja w krajach zachodnich oraz w USA
Faraon w odbiorze współczesnym

więcej >>>

SEWERYN KUŚMIERCZYK
Dwie wersje filmu Faraon

Skróty w obrębie ujęć
Zmiany podkreślające emocje postaci
Najważniejsza usunięta scena
Usunięcie „obcej” przestrzeni zewnętrznej
Sekwencja manewrów: człowiek i pustynia
Skróty w scenach rytuałów i ceremonii
Sceny przed świątynią Hathor jako przykład postępowania redukcyjnego reżysera

więcej >>>

WOJCIECH KABAROWSKI
Faraon w cyfrowym świecie polskiej klasyki filmowej

Początki procesu rekonstrukcji cyfrowej najwybitniejszych polskich filmów
Rekonstrukcja cyfrowa filmów w Studiu Filmowym „Kadr”
Na czym polega rekonstrukcja cyfrowa filmu
Rekonstrukcja cyfrowa i ponowna premiera Faraona

więcej >>>

Kalendarium realizacji filmu Faraon
Noty o autorach
Filmografia
Bibliografia
Literackie materiały archiwalne w zbiorach Filmoteki Narodowej
Projekty kostiumów, fotosy
Publikacje ukazujące się w okresie produkcji filmu
Recenzje, artykuły, opracowania
Inne teksty cytowane w pracy

 • Przeprowadzone rozmowy wykorzystane w monografii
 • Rozmowy z twórcami filmu

Inne przeprowadzone rozmowy
Strony internetowe

Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy