Aleksandra Paszkowska – doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła kulturoznawstwo i anglistykę na UW w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych. Interesuje się językiem filmowym Romana Polańskiego oraz scenografią filmową jako środkiem wyrazu. Autorka rozpraw w monografiach: Doświadczenie wewnętrzne bohatera w dziele filmowym (2017) i „Wesele”. Filmowa mandala (2018). Tłumaczy teksty filozoficzne i literaturę faktu (Hans Ulrich Gumbrecht, Po roku 1945; Czarna księga polskich artystów, praca zbiorowa; David Cay Johnston, Donald Trump. Jak on to zrobił?; Emily Witt, Seks przyszłości; Patrick Kingsley, Nowa Odyseja, Sarah Bakewell, Kawiarnia egzystencjalistów) oraz publicystykę. Jako tłumaczka z języka angielskiego na polski i odwrotnie współpracowała m.in. z Krytyką Polityczną, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Teatrem Powszechnym, Chórem Kobiet, projektem Polish Emblems. Uczy dorosłych w szkole językowej.