Seweryn Kuśmierczyk – filmoznawca i kulturoznawca, adiunkt habilitowany w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje Zespołem Badań nad Filmem. Twórca metody analizy antropologiczno-morfologicznej dzieła filmowego. Zajmuje się kinem autorskim, analizą i interpretacją dzieła filmowego (ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy antropologicznej), historią polskiego kina, polską sztuką operatorską. Redaktor naukowy serii wydawniczej „Monografie Arcydzieł Polskiego Kina” oraz serii filmoznawczo-antropologicznej. Autor książek: Zagubieni w drodze. Film fabularny jako obraz doświadczenia wewnętrznego (1999), Księga filmów Andrieja Tarkowskiego (2012), Wyprawa bohatera w polskim filmie fabularnym (2014). Redaktor naukowy monografii: Antropologia postaci w dziele filmowym (2015), „Faraon”, Poetyka filmu (2016), Doświadczenie wewnętrzne bohatera w dziele filmowym (2017), „Wesele”. Filmowa mandala (2018). Redaktor książki „Faraon”. Rozmowy o filmie (2017). Tłumacz i autor opracowania naukowego książek Andrieja Tarkowskiego Kompleks Tołstoja (1989) i Czas utrwalony (1991, 2007) oraz pierwszego w skali międzynarodowej pełnego wydania Dzienników i Scenariuszy (1998) tego reżysera. Współredaktor i współautor książek: Księga „Kadru”. O zespole filmowym Jerzego Kawalerowicza (2002), Les voix de la liberté / Voices of Freedom. 50 ans d’école polonaise de cinéma / 50 Years of Polish School (2007). Na podstawie przeprowadzonych rozmów opracował książkę Jerzego Wójcika Labirynt światła (2006). Ponadto autor opracowania książki Jerzego Wójcika Sztuka filmowa (2017)

 

http://ikp.uw.edu.pl/dr-hab-seweryn-kusmierczyk/

Rozmowa Laboratorium analizy filmu, „Załącznik Kulturoznawczy” 2018, nr 5

http://zalacznik.uksw.edu.pl/pl/node/1

Książka Wyprawa bohatera w polskim filmie fabularnym do pobrania

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/16682