Plik dźwiękowy zawiera cztery fragmenty rozmów na temat realizacji filmu Faraon:

  • fragment rozmowy ze scenografem Jerzym Skrzepińskim przeprowadzonej przez Agnieszkę Korycką w dniu 26 września 2016 roku w Warszawie,
  • fragment rozmowy z konsultantką muzyczną Anną Iżykowską-Mironowicz przeprowadzonej przez Jacka Pająka w dniu 4 czerwca 2016 roku w Łodzi,
  • fragment rozmowy z twórczynią charakteryzacji Teresą Tomaszewską przeprowadzonej przez Agnieszkę Korycką w dniu 18 czerwca 2016 roku w Łodzi,
  • fragment rozmowy z kierownikiem planu Arkadiuszem Orłowskim przeprowadzonej przez Agnieszkę Korycką w dniu 3 czerwca 2017 roku w Łodzi.