Robert Birkholc – doktor nauk humanistycznych, absolwent polonistyki oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się kategorią narracji w filmie i w literaturze. Laureat Nagrody Głównej podczas Mistrzowskiego Kursu Krytyki Filmowej (2012). Publikował m.in. w „Roczniku Komparatystycznym”, „Kwartalniku Filmowym”, „Studia Europaea Gnesnensia”, „Załączniku Kulturoznawczym”, „Kinie”, „Magazynie Filmowym SFP” oraz na stronie internetowej Culture.pl. Współpracuje z projektem Edukacja Filmowa, w ramach którego tworzy recenzje oraz analizy filmoznawcze przeznaczone dla nauczycieli. Autor rozpraw w książkach Antropologia postaci w dziele filmowym (2015), „Faraon”. Poetyka filmu, (2016), Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra (2017), Doświadczenie wewnętrzne bohatera w dziele filmowym, (2017), a także wywiadów zamieszczonych w publikacji „Faraon”. Rozmowy o filmie. (2017). Researcher w projekcie Narra – narzędzie kompleksowo wspierające proces tworzenia fabuły w grach wideo, dofinansowanym przez NCBiR.

http://www.filmpolski.pl/rec/index.php/rec/82341

http://edukacjafilmowa.pl/author/robert-birkholc/