SEWERYN KUŚMIERCZYK
Antropologia doświadczenia wewnętrznego w dziele filmowym

 • Kategoria doświadczenia wewnętrznego
 • Ukazanie doświadczenia wewnętrznego postaci w dziele filmowym
 • Metoda antropologiczno-morfologiczna badania dzieła filmowego
 • Struktura podróży wewnętrznej bohatera

PAWEŁ STROIŃSKI
Wkraczanie dziecka w świat wojny. Obrazy podróży wewnętrznej
w Świadectwie urodzenia Stanisława Różewicza

 • Na drodze
 • List z obozu
 • Kropla krwi

więcej >>>

ROBERT BIRKHOLC
Cień, który męczy. Doświadczenie alienacji w Konformiście Bernardo Bertolucciego

 • Subiektywizacja zapośredniczona
 • Podróż wewnętrzna Marcella Clericiego
 • Wprowadzenie bohatera
 • Rzym – próba ukrycia inności
 • Paryż – kuszenie wolnością
 • Rzym – powrót chaosu
 • „Zła wiara” Marcella Clericiego
 • Środki subiektywizujące
 • Oświetlenie
 • Kolorystyka
 • Plany filmowe i montaż
 • Warstwa sonorystyczna
 • Podwójna perspektywa

więcej >>>

ALEKSANDRA PASZKOWSKA
Podróż wewnętrzna Trelkovsky’ego w Lokatorze Romana Polańskiego

 • Pierwsza scena jako metafora filmu
 • Trelkovsky – bohater filmu
 • Dwa światy i miejsca progowe
 • Wszystko, co wiemy o Simone Choule
 • Śmieci i śmierć
 • Grzech i miłość
 • Sukienka w kwiaty
 • Stosunek części do ciała
 • Sojuszniczka Trelkovsky’ego
 • Konflikt z matką, ojcem, dzieckiem
 • Puste niebo

więcej >>>

SEWERYN KUŚMIERCZYK
Przemiana wewnętrzna bohatera w filmie Panny z Wilka Andrzeja Wajdy

 • Scenariusz
 • Scenopis
 • Sérénité
 • Byszewy i Radachówka
 • Prolog filmu
 • Obrzęd przejścia
 • Spotkanie z przewodnikiem duchowym
 • Film „malowany akwarelą”
 • Panie z Wilka
 • Tunia
 • Spóźniona poziomka
 • Harmonia człowieka i natury
 • Rola muzyki

więcej >>>

MACIEJ P. GÓRNICKI-OLSZEWSKI
Śmierć – początek i koniec narracji. Łagodna Piotra Dumały

 • Życie, które nie istnieje
 • Pisarze światłocieniowi
 • Wyprawa do wspomnień
 • Równoległy świat
 • Ostateczny krok
 • Świadomość własnej śmiertelności
 • Śmierć narracji
 • Księga

więcej >>>

AGNIESZKA KORYCKA
Tkanie nowego człowieka. Analiza i interpretacja filmu Aleksandra w reżyserii Aleksandra Sokurowa

 • Droga reżysera do Aleksandry
 • Wpływ biografii reżysera na film
 • Stan badań
 • Analiza i interpretacja przestrzeni
 • Gdzie naprawdę toczy się wojna?
 • Przestrzeń labiryntu
 • Bohater lermontowski
 • Muzyka jako znak czasu
 • Kostium jako metafora
 • Proces tworzenia tkaniny
 • Pierścień czasu
 • Świat bez kobiet
 • Aleksandra jako postać archetypowa

więcej >>>

JACEK PAJĄK
Dźwiękowa przestrzeń podróży wewnętrznej bohatera w filmie Wołanie

 • Zarys fabuły
 • Rola metadiegesis w tworzeniu przestrzeni wyprawy wewnętrznej chłopca
 • Ogólna charakterystyka warstwy dźwiękowej
 • Płynna przestrzeń dźwiękowa a psychika Antka
 • Scena otwierająca
 • Wyruszenie w podróż
 • Noc w namiocie – pierwszy lęk
 • Sen o wąwozie – pierwsze wołanie matki
 • Walka z nurtem Sanu – nawoływanie przyrody
 • Posiłek na polanie – odpowiedź na wezwanie słońca
 • Wołanie z mroków piwnicy
 • Drugie wołanie matki
 • Złowienie ryby – zadanie śmierci
 • Zbiry na polanie – przejęcie inicjatywy
 • Brodzenie w rzece – zmiana ról
 • Rozmowa przy ognisku – Rzeczy Najważniejsze
 • Scena zamykająca
 • Rola warstwy audytywnej w ukazaniu wewnętrznej przemiany chłopca

więcej >>>

Noty o autorach
Indeks nazwisk