Prace Zespołu Badań nad Filmem skupiają się wokół zagadnień związanych z obecnością obrazu filmowego w kulturze w wymiarze historycznym, teoretycznym i estetycznym: od badania kina autorskiego w Polsce i zagranicą, przez zagadnienia dotyczące przemian medialnych i artystycznych w kinie współczesnym, także w filmie animowanym.

Zagadnienia szczegółowe podejmowane w badaniach Zespołu dotyczą analizy i interpretacji dzieła filmowego, ze szczególnym uwzględnieniem analizy antropologiczno-morfologicznej, statusu obrazu w filmie i oraz praktyk produkcyjnych, jak dźwięk w kinie, sztuka operatorska, scenopisarska, montaż filmowy.

Monografie naukowe przygotowywane w ramach prac Zespołu Badań nad Filmem są wydawane w dwóch seriach wydawniczych: Monografie Arcydzieł Polskiego Kina i serii filmoznawczo-antropologicznej.

 

Wykonanie strony dofinansowane przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.