Michał Mróz ̶twórca filmów animowanych oraz historyk i popularyzator filmu animowanego. Absolwent kulturoznawstwa w ramach MISH (UW) oraz Warszawskiej Szkoły Reklamy na kierunku Grafika. Doktorant w Instytucie Kultury Polskiej. Przygotowuje pracę doktorską na temat kina animowanego w okresie II wojny światowej. Autor rozpraw opublikowanych w monografiach: Antropologia postaci w dziele filmowym (2015), „Faraon”. Poetyka filmu (2016), Magia animacji. Z archiwum animatora (2016), Rzecz w kulturze (2016). Publikował m.in w „Kwartalniku Filmowym” oraz czasopiśmie „Ekrany”. Autor krótkometrażowych filmów animowanych, za które zdobył łącznie ponad 50 nagród na festiwalach filmowych w Polsce i za granicą. Swoje prace prezentował między innymi na festiwalach w Los Angeles, Toronto, Malmo, Belgradzie, Sofii, Wrocławiu i Gdyni. Wykładowca Warszawskiej Szkoły Reklamy, Gimnazjum Filmowego przy Warszawskiej Szkole Filmowej, a także instruktor filmu animowanego podczas wielu projektów edukacyjnych dla dzieci i dorosłych. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza oraz m.st. Warszawy.

https://www.michalmroz.eu

http://youtube.com/mrozmi

https://vimeo.com/michalmroz