Książka jest zbiorem szesnastu obszernych rozmów z twórcami filmu Faraon (1966) w reżyserii Jerzego Kawalerowicza, uzupełnionych wypowiedzią oceniającego film egiptologa. Zawiera także bardzo liczne, unikalne zdjęcia z okresu realizacji. Rozmowy przedstawiają pracę filmowców uczestniczących w jednym z największych i najtrudniejszych przedsięwzięć w historii polskiej kinematografii.
Dokonania poszczególnych twórców, reprezentujących różne zawody filmowe, są przedstawione przez ukazanie tajników ich pracy na planie filmu. Wielogłosowa całość przynosi także spójny i wieloaspektowy obraz pracy i osobowości Jerzego Kawalerowicza.
Przekazane przez Rozmówców informacje są nieocenionym źródłem wiedzy na temat procesu przygotowań, założeń artystycznych, konkretnych zadań wykonywanych na planie, szczegółów warsztatowych i technicznych. Są to również bardzo osobiste wypowiedzi dotyczące wysiłku związanego z wieloma miesiącami pracy na pustyni.
Książka udowadnia, że na planie Faraona czas się zatrzymał i można dziś w fascynujący sposób opowiadać o idei filmu zawartej w scenografii, o sztuce operatorskiej, organizacji planu i kierowaniu tysiącami statystów, zadaniach stojących przed aktorami w poszczególnych scenach i ujęciach, o charakteryzacji, kostiumach, precyzji wykonania rekwizytów, o procesie komponowania muzyki i pracy nad udźwiękowieniem.
Książka jest tomem materiałów źródłowych towarzyszącym wydanej w 2016 roku monografii „Faraon”. Poetyka filmu.

„Faraon”. Rozmowy o filmie, pod red. naukową Seweryna Kuśmierczyka, z przedmową Agnieszki Koryckiej, Warszawa 2017, Czuły Barbarzyńca Press, 500 stron. Seria „Monografie Arcydzieł Polskiego Kina”.

ISBN 978-83-94709-08-2