Jacek Pająk – doktor sztuk muzycznych w zakresie reżyserii dźwięku. Ukończył reżyserię dźwięku na warszawskim Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina oraz administrację na Politechnice Warszawskiej. Jest doktorantem w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską omawiającą znaczenie dźwięku w polskim, powojennym filmie fabularnym. Pracuje jako wykładowca w Warszawskiej Szkole Filmowej. Zawodowo zajmuje się realizacją dźwięku do filmów fabularnych, dokumentalnych i telewizyjnych. Współtworzył warstwę audytywną w kilkudziesięciu filmach fabularnych. Specjalizuje się w kreowaniu efektów dźwiękowych do form audiowizualnych. Twórca dźwięku w filmach Wołanie (reż. Marcin Dudziak, 2014) i Mów mi Marianna (reż. Karolina Bielawska, 2015). Znajomość warsztatu reżysera dźwięku wykorzystuje w pracy naukowej. W kręgu jego zainteresowań znajdują się analiza i estetyka dźwięku w filmie. W badaniach sięga po ujęcie antropologiczne, łącząc je z perspektywą kognitywną, co umożliwia szczegółową pracę analityczną z jednoczesnym uwzględnianiem aktywnego udziału widza w percepcji dźwięku w filmie. Autor książki Dźwięk w filmie. Między sztuką a rzemiosłem (2018) oraz rozpraw w monografiach Antropologia postaci w dziele filmowym (2015), „Faraon”. Poetyka filmu (2016), Doświadczenie wewnętrzne bohatera w dziele filmowym (2017), „Wesele”. Filmowa mandala (2018). Interesuje się także prawem autorskim w kinematografii. Uhonorowany nagrodą MPSE Golden Reel Award za montaż dźwięku w filmie Powstanie Warszawskie (reż. Jan Komasa, 2014). Jest członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

http://jacekpajak.com/

http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1173817