Zespół Badań nad Filmem
Instytut Kultury Polskiej
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

e-mail:
edukacjaspojrzenia@gmail.com