ANTROPOLOGIA POSTACI W DZIELE FILMOWYM
pod redakcją naukową Seweryna Kuśmierczyka

Książka jest zbiorem dziewięciu obszernych i dogłębnych rozpraw analityczno-interpretacyjnych poświęconych głównym bohaterom filmów Strategia pająka Bernardo Bertolucciego, Samotny głos człowieka Aleksanda Sokurowa, Ryś Stanisława Różewicza, Pociąg Jerzego Kawalerowicza, Jasminum Jana Jakuba Kolskiego, Aguire, gniew boży i Fitzcarraldo Wernera Herzoga, Niewinni czarodzieje Andrzeja Wajdy, Imagine Andrzeja Jakimowskiego oraz wybranym animowanym filmom propagandowym z okresu II wojny światowej.
Są to kompleksowe odczytania filmowego bytu postaci, osadzające je w przestrzeni i czasie, w prawidłowościach kulturowych, uwzględniające świat doznań wewnętrznych, a także szczegółowe studia zadań wypełnianych przez określone środki wyrazu (m.in. grę aktorską, kostiumy, sztukę operatorską, muzykę, dźwięk) w budowaniu świata filmowych bohaterów i tworzeniu relacji pomiędzy rzeczywistością ekranową a światem pozafilmowym.
Wszystkie rozprawy są efektem pracy badawczej łączącej metodę analizy antropologiczno-morfologicznej i wiedzę filmoznawczą z wiedzą i wrażliwością antropologiczną.

Antropologia postaci w dziele filmowym, pod red. naukową Seweryna Kuśmierczyka, Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa 2015, 428 stron.
Seria filmoznawczo-antropologiczna.
ISBN 978-83-62676-52-1