Książka jest zbiorem obszernych i dogłębnych studiów skupiających się na analizie i interpretacji treści oraz formy przedstawiania w dziele filmowym subtelnego świata doświadczeń wewnętrznych bohaterów filmowych.
Rozprawy są poświęcone filmom: Świadectwo urodzenia Stanisława Różewicza, Konformista Bernardo Bertolucciego, Lokator Romana Polańskiego, Panny z Wilka Andrzeja Wajdy, Łagodna Piotra Dumały, Aleksandra Aleksandra Sokurowa oraz Wołanie Marcina Dudziaka.
Zamieszczone w tomie interpretacje – zgodnie z zasadami stosowanej przez autorów metody antropologiczno-morfologicznej – są wyprowadzane ze znaczeń obecnych w obrazie filmowym, przy użyciu argumentów obecnych immanentnie w analizowanym dziele, zebranych w toku starannie przeprowadzonej procedury analitycznej poprzedzającej interpretację.
Rzetelność naukowa autorów i zastosowana metodologia sprawiają, że zawarte w książce odczytania wybitnych, dobrze znanych filmów zaskakują dotychczas niedostrzeganym bogactwem artystycznym omawianych dzieł i głębią znaczeń. Są świadectwem możliwości precyzyjnych, konsekwentnych metodologicznie i zorientowanych antropologicznie badań filmoznawczych.

Doświadczenie wewnętrzne bohatera w dziele filmowym, pod red. naukową Seweryna Kuśmierczyka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
458 stron
Seria filmoznawczo-antropologiczna.

ISBN 978-83-235-3186-9