Agnieszka Korycka jest absolwentką Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończyła z wyróżnieniem kulturoznawstwo oraz filologię rosyjską. Pasje naukowe dotyczące problemów przekładu i kinematografii rosyjskiej, a szczególnie kina autorskiego i filozofii twórczości Aleksandra Sokurowa, rozwija na studiach doktoranckich w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Fundacji na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury. Laureatka ogólnopolskich konkursów na najlepszego studenta RP Studencki Nobel oraz Primus Inter Pares, stypendystka Prezesa Rady Ministrów, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz stypendium naukowego odbytego w Moskwie. Zainteresowania badawcze łączy z artystycznymi skoncentrowanymi wokół reżyserii filmowej i scenariopisarstwa. Autorka rozprawy w monografii Antropologia postaci w dziele filmowym (2015), dwóch rozpraw w monografii „Faraon”. Poetyka filmu (2016), a także rozpraw w monografiach Doświadczenie wewnętrzne bohatera w dziele filmowym (2017) i „Wesele”. Filmowa mandala (2018). Przeprowadziła i opracowała siedem rozmów do książki „Faraon”. Rozmowy o filmie. Publikuje w piśmie Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk „Adeptus” oraz w piśmie „Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media”. Założycielka zespołu filmowego „Jaskółka”, autorka średniometrażowych filmów fabularnych prezentowanych na ogólnopolskich festiwalach kina niezależnego. Jej pasją jest taniec towarzyski.

https://www.facebook.com/Swallow-Art-Film-Zespół-Filmowy-Jaskółka-434579690053180
https://www.facebook.com/niematerialne.dziedzictwo.kultury
http://bit.ly/2HopLbq