spis rzeczy

FARAON. ROZMOWY O FILMIE

pod redakcją Seweryna Kuśmierczyka
z przedmową Agnieszki Koryckiej

Podziękowania

AGNIESZKA KORYCKA
Przedmowa

JERZY KAWALEROWICZ
O Faraonie
(opracował Seweryn Kuśmierczyk)

JERZY WÓJCIK
Światło pustyni
(opracował Seweryn Kuśmierczyk)

JERZY SKRZEPIŃSKI
Scenografia jako spoiwo dzieła filmowego
(opracowała Agnieszka Korycka)

Z JERZYM ZELNIKIEM rozmawia Agnieszka Korycka
Twórczy koktajl reżysera i aktora

Z RYSZARDEM RONCZEWSKIM rozmawia Agnieszka Korycka
Faraon – zwycięstwo nad czasem

WIESŁAW ZDORT
Mój Faraon
(opracowali Robert Birkholc i Seweryn Kuśmierczyk)

Z WITOLDEM SOBOCIŃSKIM rozmawia Seweryn Kuśmierczyk
Wewnętrzny rytm

„Ty będziesz miał wojsko!”
Z ANDRZEJEM CZEKALSKIM rozmawia Seweryn Kuśmierczyk

Z BARBARĄ PTAK rozmawia Agnieszka Korycka
Pierwotność, spokój, piasek

Z TERESĄ TOMASZEWSKĄ rozmawia Agnieszka Korycka
„Interpretacja ludzi i projektowanie charakterów”

Z MARIĄ CZEKALSKĄ rozmawia Agnieszka Korycka
Łezka w naszyjniku Nikotris

Z ADAMEM WALACIŃSKIM rozmawia Ewa Czachorowska-Zygor
Muzyka w Faraonie

Z ANNĄ IŻYKOWSKĄ-MIRONOWICZ rozmawia Jacek Pająk
O muzyce, udźwiękowieniu i konsultacji muzycznej w Faraonie

Z ARKADIUSZEM ORŁOWSKIM rozmawia Agnieszka Korycka
Na granicy sztuki i rzeczywistości

Z JERZYM RUTOWICZEM rozmawia Robert Birkholc
Z dziejów współpracy polsko-radzieckiej. Produkcja Faraona

Z HENRYKIEM BIELSKIM rozmawia Robert Birkholc
Faraon to my

Z KAMILEM OMAREM KURASZKIEWICZEM rozmawia Michał Mróz
Spojrzenie egiptologa

PAWEŁ STROIŃSKI
Pharaoh. Conversations about the Film. Summary

Kalendarium realizacji filmu Faraon

Filmografia

Indeks nazwisk

Spis fotografii