Prace Zespołu Badań nad Filmem skupiają się wokół zagadnień związanych z obecnością obrazu filmowego w kulturze w wymiarze historycznym, teoretycznym i estetycznym: od badania kina autorskiego w Polsce i zagranicą, przez zagadnienia dotyczące przemian medialnych i artystycznych w kinie współczesnym, także w filmie animowanym.

Zagadnienia szczegółowe podejmowane w badaniach Zespołu dotyczą analizy i interpretacji dzieła filmowego, ze szczególnym uwzględnieniem analizy antropologiczno-morfologicznej, statusu obrazu w filmie i oraz praktyk produkcyjnych, jak dźwięk w kinie, sztuka operatorska, scenopisarska, montaż filmowy.

Monografie naukowe przygotowywane w ramach prac Zespołu Badań nad Filmem są wydawane w dwóch seriach wydawniczych: Monografie Arcydzieł Polskiego Kina i serii filmoznawczo-antropologicznej.

Kontakt:

Zespół Badań nad Filmem
Instytut Kultury Polskiej
Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
mail: